Workshopy

World Music Festival Bratislava každoročne pripravuje workshopy pre verejnosť a odborný workshop pre hudobníkov a profesionálov z hudobnej branže.

Alice in Wonderband (RS)
17. 8. 2024 – Letná čitáreň U červeného raka

Populárne srbské duo si podmaní divákom živou komunikáciou. Ich repertoár tvorí balkánska hudba v kombinácii s „body percussions“ v jedinečnom tanečno – divadelnom podaní.  

Hudobníci majú skúsenosti s vedením workshopov a na našom festivale  Vám ponúknu jedinečnú príležitosť vyskúšať si ich obľúbené dielne pre deti a rodičov. Poďte sa aktívne zapojiť do hudobného diania! Naučíme sa pomocou hudby komunikovať s ostatnými účastníkmi, samotnými hudobníkmi a naučíme sa rôzne piesne. Okrem toho si vaše deti precvičia motoriku a naučia sa koordinovať pohyby so spevom. 

Príďte si hravou formou rozšíriť kreativitu, vnímať nové možnosti tvorivého vyjadrenia a vnímania hudby. 

Návrat hore